Priser

Priser Öppna Klasser


Engångsklass 185:-


10  kort  giltigt 1 år


Full pris: 1700:

Pensionär,Student  1250:

Sjukskriven 1360:-