Priser

Priser Öppna Klasser


Engångsklass 190:-


10  kort  giltigt 1 år


Full pris: 1750:-

Pensionär,Student  1300:-

Sjukskriven 1400:-